Petit basset griffon vendeen pentuja

suunnitteilla kevät/kesä 2021!

Erätuulen Bing Bong "Morris"

Petit Basset Griffon Vendeen

Erätuulen A-pentue